IRIX

IRIX Edge Gel後置濾鏡套裝 29mm x 29mm

  • 優惠!
  • 正價 NT$320.00


IRIX EDGE GEL 後置ND 濾鏡​

後置ND減光濾鏡, 一套三件:

ND4, ND8, ND16​

  • 超薄0.1mm

適合使用:

IRIX 15mm F/2.4 Blackstone & Firefly

IRIX 11mm F/4.0 Blackstone & Firefly